Contact Information

Shumin Guo

School of Mathematical Sciences, Xiamen University

Xiamen, Fujian, China 361005

E-mail: ccam@xmu.edu.cn

Tel: +86-592-2580617